BibArt privacy-verklaring

BibArt wil je emailadres gebruiken om mails te verzenden in verband met activiteiten en nieuws van de interlokale vereniging BibArt.

Deze gegevens zullen niet worden gedeeld met andere partijen of bedrijven en worden bewaard op de servers van MailChimp, de applicatie die we gebruiken om deze mails te verzenden.

BibArt erkent je rechten zoals gedefinieerd in de GDPR-wet (General Data Protection Regulation), van kracht vanaf 25 mei 2018. Bijgevolg heb je steeds het recht om deze toestemming in te trekken, voor welke reden dan ook.

Je hebt steeds het recht om klacht in te dienen bij een organisatie als de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de zogenaamde Pricacycommissie.

Verdere info is te verkrijgen bij interlokale vereniging BibArt, Kerkevijverstraat 19a, 9340 Lede.